Bom och Passersystem

När du checkar in får du en passerbricka som används för att komma in på området men också för att komma in i servicehusen, passerbrickan återlämnas vid utcheckning. Bommen är öppen för infart med passerbricka kl.06.00-23.00. Övrig tid lämnas fordon på parkeringen utanför området.