Kontakt

Du är alltid välkommen att ställa dina frågor till oss som arrangerar Fryksdalsdansen.


ALLMÄNNA FRÅGOR

Sunne Camping
Tel: +46 (0)565-167 70
E-post: info@sunnecamping.se


ARTISTER & PROGRAMUTBUD

Kvick Elfberg
Nöjesmetro
Tel: +46 (0)240-59 26 50

E-post: kvick@nojesmetro.se