Ordningsregler

  • Många vill sova på natten, därför gäller tystnad mellan kl. 23:00-07:00.
  • För både trivsel och miljöns skull är det bättre att cykla och gå inom området istället för att ta bilen. Hundar och andra husdjur är välkomna i koppel, de rastas utanför området! 
  • Hjälp oss att värna om miljön genom att sortera sopor, slänga skräp och panta mera! 
  • Vi ansvarar inte för skador eller förluster av era ägodelar, men vi hjälper gärna till att kontakta försäkringsbolag och dylikt om olyckan skulle vara framme.
  • Vi och våra gäster följer de ordningsstadgar, lagar och föreskrifter som finns - det gör att fler trivs hos oss!
  • Under vissa perioder förtydligar vi våra ordningsregler och ber om underskift med intygande om att man har uppmärksammat reglerna, vid incheckning.
  • Rökning sker utomhus för både barn och miljön är det trevligaste om fimpar hamnar i askkoppen iställer för på backen.
  • Behöver du hjälp av oss kontakta receptionen, när den är stängd kan du alltid nå oss via telefonnummer som finns anslaget utanför receptionen!