Nyheter

Varje sommar gör vi omfattande gästundersökningar som, tillsammans med kontinuerlig feedback, lägger grund till kommande investeringar och förbättringar. Varje sommar görs satsningar med syfte att utveckla gästens upplevelse på samtliga plan.